Uskoro Savez za hranu i poljoprivredu

Cilj je unapređenje celokupnog sektora hrane i poljoprivrede, od primarne proizvodnje do kranjih potrošača.

Nedavno je, kako prenosi sajt SPOS,  održan preliminarni konsultativni sastanak  članova NALED-a sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, a prva konstitutivna sednica Saveza za hranu i poljoprivredu zakazana je za 31. oktobar 2017. godine.

Na sastanku su zajednički predstavljeni neki od ključnih izazova koji trenutno pogađaju sektor hrane i poljoprivrede u Srbiji, a SPOS je tom prilkom ponudio konkretne predloge koje treba primeniti na njihovom rešavanju.

Sastanku su prisustvovali:Velimir Stanojević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Emina Milakara, direktor Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Zoran Ivanović, Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, Nebojša Milosavljevic, direktor Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, Nenad Dolovac, savetnik ministra poljoprivrede za oblast bezbednosti hrane.

Učesnici su se usaglasili u pogledu donošenja Platforme Saveza za hranu i poljoprivredu pri NALED-u. Evo kompletnog nacrta Platforme:

PLATFORMA SAVEZA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Savez za hranu i poljoprivredu je stručno radno telo osnovano pri Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED), koje okuplja članice NALED-a. Cilj Saveza je pružanje podrške unapređenju institucionalnog i regulatornog okvira, poslovnog okruženja, modernizaciji i razvoju sektora hrane i poljoprivrede u Republici Srbiji.

Unapređenje sektora hrane i poljoprivrede podrazumeva unapređenje celokupnog lanca u ovom sektoru, od primarne proizvodenje do kranjih potrošača. Zaštita potrošača i njihova adekvatna informisanost smatra se sastavnim delom unpređenja ovog sektora.

Prepoznatljiv po reputaciji i značaju koji njegovi članovi imaju na lokalnom i regionalnom tržištu, Savez će, koristeći stručne kapacitete i posvećenost principima korporativnog upravljanja i odgovornosti, raditi u opštem interesu celokupnog društva, sagledavajući složenost, kao i ekonomski, socijalni i zdravstveni značaj ovog sektora.

Operativnu podršku Savezu pruža Izvršna kancelarija NALED-a.

Struktura Saveza

Osnivači Saveza: Najmanje 20 članova NALED-a, koji raspolažu dovoljnim kapacitetom i znanjem za pružanje podrške Vladi i nadležnim institucijama u uspostavljanju dobrog institucionalnog i regulatornog okvira, dobrog poslovnog okruženja, konkurentnog i razvijenog tržišta u oblasti agrobiznisa.

Članovi Saveza: Inostrane i domaće kompanije, kreditne institucije i drugi snabdevači inputima, pružaoci usluga u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, prerađivačke firme, transportna mreža, veletrgovina, restorani i trgovina na malo, lokalne samouprave, sektorska i stručna udruženja i organizacije civilnog društva (OCD).

Pridruženi članovi Saveza: Državne institucije, međunarodne organizacije, akademska zajednica i nezavisni stručnjaci.

Posmatrači u Savezu: Kompanije, lokalne samouprave i OCD koje su izrazile zainteresovanost za pridruživanje Savezu, pre prijema u članstvo.

Obaveze članova: 

 1. – Saradnja sa institucijama na primeni programa i strategija za unapređenje sektora hrane i poljoprivrede u Republici Srbiji
 2. – Pružanje stručne podrške i učešće u izradi predloga propisa
 3. – Redovno učešće u aktivnostima Saveza
 4. – Redovno učešće na sednicama i zastupanje Saveza u javnosti
 5. – Dalje jačanje Saveza kroz uključivanje novih članova, prikupljanje sredstava i sprovođenje projekata

Strateški ciljevi:

 1. – Podrška uspostavljanju savremenog regulatornog i institucionalnog okvira, kao i stabilnog poslovnog okruženja u sektoru hrane i poljoprivrede, u Republici Srbiji
 2. – Unapređenje konkurentnosti Srbije u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije na regionalnom i globalnom tržištu
 3. – Podrška institucionalizaciji javno – privatnog dijaloga, u sektoru hrane i poljoprivrede

Prioritetni zadaci 

 1. – Podrška definisanju nacionalnog strateškog okvira za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, učešćem u izradi nacionalnih programskih dokumenata i akcionih planova
 2. – Podrška uspostavljanju zakonodavnog okvira i donošenju propisa koji su usaglašeni sa zakonodavstvom Evropske unije, uzimajući u obzir specifičnosti sektora na nacionalnom nivou
 3. – Uspostavljanje sistemskog dijaloga između članova Saveza i nadležnih organa, u kreiranju regulatornih i institucionalnih rešenja u oblasti hrane i poljoprivrede
 4. – Zagovaranje uspostavljanja stabilnog, predvidivog i održivog poslovnog ambijenta za privredne subjekte iz sektora hrane i poljoprivrede, uključujući i politiku podsticaja u oblasti poljoprivrede
 5. – Racionalizacija troškova i administrativnih procedura u sektoru hrane i poljoprivrede
 6. – Promovisanje i podrška rešavanju problema nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet prehrambenih proizvoda, kao i svake druge nelegalne aktivnosti u lancu hrane
 7. – Podrška uspostavljanju sistema neophodnih za efikasno korišćenje pretpristupnih fondova EU, u cilju povećanja konkurentnosti sektora hrane i poljoprivrede Srbije
 8. – Uspostavljanje regulatornog okvira i formiranje robne berze u Republici Srbiji, po uzoru na primere dobre prakse u državama članicama EU
 9. – Unapređenje Zakona o bezbednosti hrane i vezanih podzakonskih akata
 10. – Podrška uspostavljanju transparentnosti, primeni analize rizika i efikasnih sistema koordinacije pri vršenju službenih kontrola od strane nadležnih organa
 11. – Uspostavljanje zakonodavnog okvira za pojednostavljeno angažovanje sezonske radne snage i podrška primeni novog sistema

Izvor: SPOS

Foto: Pixabay

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*