RATARSTVO I POVRTARSTVO

Nema klipa bez klipana

27. март 2019. agrovesti 0

Za većinu ljudi reč klipan označava adolescenta, buntovnog tinejdžera koji se sa mnogo „bubica“ u glavi sprema da zakorači u svet odraslih. No, među ozbiljnijim proizvođačima ratarskih kultura, ova reč asocira na hibrid kukuruza BC […]

OSTALO

Prođoše i žetva i setva a obećane pomoći nigde

20. октобар 2017. agrovesti 0

Jedino Opština Srbobran pomogla ratarima obezbedivši besplatno seme pšenice  Da nije bilo opštine Srbobran i njene dobre volje da pomogne svojim poljoprivrednicima da, nakon silnih gubitaka u suši, ovih dana valjano zaseju njive, svi bi […]

RATARSTVO I POVRTARSTVO

Rok za setvu pšenice

3. октобар 2017. agrovesti 0

Prošle godine je pod pšenicom bilo više od 530.000 hektara. Očekuje se da se isto ponovi i u ovoj sezoni. Optimalno vreme za setvu je od 5. do 25. oktobra. Površine ili prinos? Direktor fonda „Žita Srbije“ Vukosav Saković očekuje […]

RATARSTVO I POVRTARSTVO

Priprema zemljišta za setvu uljane repice

18. септембар 2017. agrovesti 0

Kraj leta je pravo vreme za obradu i pripremu zemljišta za setvu uljane repice. Preduslov je kvalitetno obavljeno prašenje strništa nakon žetve ozimih žitarica. Preporučuje se da uljana repica bude zastupljena u odnosu na ostale ratarske […]