Podsticaj agraru sa 18 i po milijardi

a direktna plaćanja, iz agrarne kase biće izdvojeno 18.672.453.000 dinara.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini.

Prema ovoj uredbi za podsticaje za biljnu i stočarsku proizvodnju, odnosno za direktna plaćanja, iz agrarne kase biće izdvojeno 18.672.453.000 dinara.

Premija za mleko u ovoj godini ostaje sedam dinara po litru.

Podsticaji za biljnu proizvodnju od 2.000 po hektaru plus još 2.000 dinara za regresirano gorivo, neće se menjati.

Za stočare

Od ukupnog iznosa subvencija, za premije za mleko izdvaja se 3,4 milijarde dinara, za podsticaje za biljnu proizvodnju 3,68 milijarde, a za podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, tovne krave i bikove, krmače i neraste, ovce i ovnove, koze i jarce, roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, ćurke, ribe šaran i kvalitetnu pastrmku 5,2 milijardi.

Za tov junadi, jagnjadi i svinja izdvaja se ove godine 1,3 milijarda dinara, a za podsticaje za krave dojilje iznose 20 miliona.

Za košnice pčela izdvojeno je 400 miliona, za konzumnu ribu 25 miliona, za krave za uzgoj teladi za tov 604,7, regres za đubrivo 3,86 i regres za skladištenje u javnim skladištima 453.000 dinara.

Premije za mleko ostaju sedam dinara po litru.

Za pripolodne mlečne krave podsticaji su 25.000 dinara po grlu, koliko i za tovne krave i bikove. Za priplodne ovce i ovnove, koze i jarce podsticaji su 7.000 dinara po grlu, za krmače i neraste 10.000, za kokoške teškog tipa 60, a lakog 100 dinara po komadu, a za roditeljske ćurke 300 dinara. Za kvalitetne priplodne matice ribe šarana i pastrmke podsticaji su 500 dinara po komadu.

Podsticaji za tov junadi iznose 10.000 po grlu, 2.000 po grlu za tov jagnjadi, a isto toliko i za tov jaradi. Za tov svinja podsticaji su 1.000 dinara po grlu, a za krave dojilje iznose 20.000 dinara po grlu. Podsticaji za košnice pčela su 720 dinara po košnici, za proizvodnju konzumne ribe deset dinara po kilogramu proizvedene ribe, za krave za uzgoj teladi za tov podsticaji su 5.000 dinara po grlu.

Za biljnu proizvodnju i dalje podsticaji od 2.000 dinara po hekatru. Regres za đubrivo iznosi 2.000 dinara po hektaru, a za skladištenje u javnim skladištima 40 odsto troškova skladištenja.

Za ruralni razvoj

 

Za mere ruralnog razvoja biće ukupno dato 2,84 miliona. dinara.

Za unapređenje konkurentnosti ići će najviše – 2.084.000.000 dinara, a od toga za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva namenjeno je 1.460.500.000 dinara, i to:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 150.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.310.500.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 210.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara.

Za podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja dodeljivaće se podsticaji od 150 miliona dinara, a za podršku za unapređnje primarne poljoprivredne proizvodnje iznos od 1.310.500.000 dinara, od čega za nabavku novih mašina i opreme 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora 210 miliona, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata 500 miliona dinara.

Za podršku unapređenju kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda izdvaja se tri miliona dinara, za kontrolne markice 500.000, a za nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa 170 miliona. Na ime regresa za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje biće dato 450 miliona dinara.

Iz budžetskih sredstava za IPARD je namenjeno  250 miliona dinara.

 

Izvor: poljosfera.rs

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*