Obavezna obuka za primenu pesticida

Prema odredbama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, svi koji imaju posredno ili neposredno dodira sa pesticidima moraće da prođu jednodnevnu obuku i za to dobiti serfitikat, koji će se svakih pet godina morati obnovljati.

Pomenuta regulativa doneta je još 2019. godine, ali se odredbe o edukaciji onih koji rade sa pesticidima počinje primenjivati sa prvim danima 2022. godine. Pretpostvlja se da će se prvi za obuku ili predavanje o ovoj temi javiti uvoznici, distributeri i zaposleni u poljoprivrednim apotekama pa tek onda zemljoradnici,koji su po slovu novog propisa sada u obavezi da dan pre obaveste komšije na susednoj parceli, da će koristiti pesticide na njivi. Namera je da se zakonom spreči neadekvatno i neovlašćeno korišćenja sredstava za zaštitu bilja i osigurava bezbedna primena i proizvodnja zdrave hrane,a fitosanitarna inspekcija će proveravati da li se sredstva za zaštitu bilja pravilno upotrebljavaju.

Na predavanjima korisnici će biti upoznati sa najvažnijim segmentima iz ove oblasti, u skladu sa programom obuke, koji obuhvata kako bezbedno koristiti pesticide, rukovati njima, skladištiti ih, odlagati i transportovati. Kroz obuku steći će se znanje i o osnovnim svojstvima pesticida, njihovim osobinama i mehanizmima delovanja, klasifikaciji i obeležavanju, znacima trovanja i prvoj pomoći, korišćenju ličnih zaštitnih sredstava, odlaganju iskorišćene ambalaže i ostataka pesticida, poštovanju karence, praćenju štetnih organizama, vođenju evidencija, kao i o značaju tehničke ispravnosti uređaja za primenu i njihovom održavanju, vodeći računa o značaju pravilne primene i rukovanja na način na koji će sprečiti neželjeni uticaj na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu.

Isto tako, obukom će se polaznici upoznati i sa uticajem pesticida na životnu sredinu, posebno na podzemne i površinske vode, izvore voda i vodotokova, ostalih površina koje se ne tretiraju, neciljane organizme, prvenstveno pčele, vodeći računa o vremenu primene, kao i saznanja o integralnom upravljanju štetnim organizmima u cilju davanja prednosti nehemijskim merama suzbijanja štetnih organizama.

Sertifikat profesionalnog korisnika

Predavači na obuci biće lica koja ispunjavaju uslove za predavanje na pomenutu temu . Takse za ove obuke plaća korisnik u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, koja je nepunih 3.000 dinara. Obaveza pravnih lica koja drže obuke biće da vode evidencije o prisustvu polaznika na edukaciji, proveravaju stečeno znanje radi izdavanja sertifikata profesionalnog korisnika.

Nakon završene obuke i položene provere znanja korisnici će dobiti sertifikat profesionalnog korisnika, što će u narednom periodu biti uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama. Sertifikat se izdaje na period od pet godina, nakon čega se može obnoviti. Obuke će biti jednodnevno

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i podzakonski propisi donosi i obavezu korišćenja uređaja za primenu sredstava koji su prošli proveru tehničke ispravnosti i funkcionalnosti.

Periodični pregledi uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja radiće se na svakih pet godina i to će činiti pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu prostorija, odgovarajuće opreme i stručne osposobljenosti zaposlenih za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja – rečno je u Upravi za zaštitu bilja.

Izvor: Agro vesti

Ovaj sadržaj je deo medijskog projekta koje je podržao Grad Novi Sad.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*