Konkurs za sertifikaciju i klonsku selekciju

Cilj konkursa je dobijanje i održavanje sadnog materijala viših kategorija, odnosno predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja.

Uprava za ararna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu.

Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije podrazumevaju plaćanja za odobrene programe podnosiocima prijave za realizaciju tih programa, i to za pripremu terena i izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije i obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti.

Takođe za opremu, aktivnosti i druge neophodnosti koji se finansiraju programima sertifikacije, a sve u cilju dobijanja i održavanja sadnog materijala viših kategorija, odnosno predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja;
Finansiraće se jedna ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova).

Pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava kriterijume propisane konkursom.

Podnosilac zahteva za 2017. godinu može da ostvari maksimalan ukupan iznos do 10.000.000,00 dinara.

Prijave za konkurs mogu se podnositi Upravi za agrarana plaćanja do 15. 10. 2017. godine.

Tekst konkursa, kao i spisak opreme i aktivnoti koje se finansiraju programima sertifikacije može se pogledati ovde.

Izvor: agrosmart

foto: pixabay

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*