Konkurs za poljoprivredna gazdinstva za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva

Registrovana poljoprivredna gazdinstva do 18. februara mogu da konkurišu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva u sektoru voće, grožđe, povrće, uključujući i pečurke, cveće i ostali usevi radi podizanja tehničko-tehnološke opremljenosti.

Za ovu namenu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu obezbedio je 242 miliona dinara i predvideo da se može dobiti bespovratno do 60 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava, i fizička i pravna lica čiji su osnivači mlađi od 40 godina, bespovratni iznos je do 70 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV) i priznaju realizovane investicije nakon 1. januara ove godine.

Maksimalni iznos po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000 dinara, a minimalni 120.000 dinara. Razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000 dinara ili veća od tog iznosa

Bespovratan novac daje se za kupovinu opreme – linija za: čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda; pakovanje i obeležavanje proizvoda: drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta; mašine za ubiranje odnosno skidanje useva i mašina za sadnju.

U Sektoru ostali usevi sufinansira se kupovina mašina za dopunsku obradu zemljišta; đubrenje zemljišta (rasturivač mineralnog đubriva); za setvu i mašine za transport (prikolice).

Prerada voća i povrća

Još na jedan konkurs se može konkurisati do 18. februara, a koji se odnosi na sufinansiranje investicija u preradu voća i povrća, uključujući i pečurke, za šta je obezbeđeno 20 miliona dinara.

Novac se može dobiti za novu opremu za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju proizvoda od voća i povrća (uključujući i pečurke), opremu za prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća (uključujući i pečurke).

Po prijavi, registrovana gazdinstva mogu da dobiju bespovratno do 50 odsto od troškova vrednosti investicije, odnosno 60 odsto ukoliko su žene osnivači pravnog lica i mlađi od 40 godina. Najviše se može dobiti do dva miliona dinara, odnosno 2,2 miliona dinara .Minimalan iznos po jednoj prijavi iznosi 100.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000.

U sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi novac se daje za kupovinu: mašine za zaštitu bilja, amortizere, prskalice i dronove.

Učesnici konkursa, između ostalog, moraju da imaju izmirene obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje, zaključno sa 31 decembrom 2021. godine; plaćen porez za prošlu godinu i arendu, ukoliko su zakupci državnog poljoprivrednog zemljišta. Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica su: da imaju aktivan status i da su upisani u registar privrednih subjekata, nisu u stečaju ili likvidaciji, da su razvrstana u mikro i mala pravna lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i da zadruge imaju obavljenu zadružnu reviziju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba slati poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar MihajlaPupina16, 21000 Novi Sad, s naznakom „Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voća, grožđa, povrća, uključujući i pečurke, cveće i ostale useve, u AP Vojvodini u 2022. godini, ili dostaviti lično u pisarnicu pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/487-4419, od 12 do 14 časova.

Tekst konkursa, pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Izvor: Dnevnik.rs

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*