ДВА КОНКУРСА У ТОКУ: За ратаре и сточаре 830 милиона динара

У току су два конкурса Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – за куповину машина и опреме за сточарство, и за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње, на које се заинтересовани могу јавити до 15. јуна.

Министарство је за конкурс намењен сточарима обезбедило 130 милиона динара, а за биљну производњу 700 милиона.

Највиши укупни износ подстицаја који се може добити појединачно по оба конкурса је 1.500.000 динара.

Право на подстицаје за сточарство имају они који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и активно раде, и то физичко лице (носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства), предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге, средња школа, научноистраживачка организација у области пољопривреде, црква и верска заједница.

Преко Управе за аграрна плаћања, новац ће се додељивати сточарима за инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране, за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака, затим за заштиту добробити животиња, за вагање, усмеравање и обуздавање животиња, производњу конзумних кокошијих јаја, за пчеларство, мужу и држање, одгој и тов живине.

Право на подстицај има подносилац захтева који је, између осталог, у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев од 1. јануара 2020. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Подстицаји се дају у износу од половине вредности прихватљиве инвестиције, умањене за износ новца на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто те вредности у подручју с отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји за биљну производњу обухватају набавку нових машина и опреме за: примарну производњу биљних култура у заштићеном простору, примарну производњу воћа и грожђа,поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичог и лековитог биља, примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање-ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа, наводњавање биљних култура.

Услов за добијање субвенције је да је вредност инвестиција једнака или већа од 65.000 динара, да је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију једнак или већи од 50.000 динара.

Извор: Дневник.рс

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*