Raspisan konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini.

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 100.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije). Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Javiti se do 18. februara

Konkurs je otvoren zaključno s 18. februarom 2022. godine. Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.300.000 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 155.000 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 259.000 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 1. januara 2021. godine.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku protivgradnih mreža, stubova i elemenata protivgradne zaštite, stubova i žica kao i za nabavku sistema protiv smrzavanja – „anti-frost“.

Izvor: Dnevnik.rs

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*