Podsticaji za podršku investicijama u preradu i marketing

Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u preradu marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u vezi je sa izgradnjom objekata i nabavkom opreme u objektima u sektorima: mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu:

  • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
  • preduzetnik;
  • srednja škola;
  • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;
  • privredno društvo, samo za proizvodnju i preradu grožđa.

Potražite Pravilnik ispod teksta!

Podnošenje zahteva

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede –Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu do 1. novembra tekuće godine.

Može da se podnese samo jedan zahtev za jedan ili više podsticaja!

Uz zahtev se dostavlja i račun za nabavku predmetne investicije i dokaz o izvršenom plaćanju. Dokumentacija treba da bude izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva. Uverenja i potvrde ne mogu da budu starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Isplaćivanje podsticaja

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva, koji ispunjavaju sve uslove. Utvrđuju se u visini od 50% od vrednosti prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Izvor: Uprava za agrarna plaćanja

foto: agroklub

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*