Naturalna razmena kukuruza za tovnu stoku

Vlada Republike Srbije dala je saglasnost Republičkoj direkciji za robne rezerve izvrši naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku (tovne svinje i junad) sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus.

Pariteti u naturalnoj razmeni su: 11,02 kg merkantilnog kukuruza za 1kg tovnih svinja i  13,76 kg merkantilnog kukuruza za 1kg tovne junadi.

Primarni proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su fizička lica koja su nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici čija je pretežna delatnost uzgoj svinja i  goveda. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po fizičkom licu – gazdinstvu je do 50.000 kg, maksimalna količina merkantilnog kukuruza za pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike je do 300.000 kg.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati fizička lica su: tovna prasad minimum 100, ili tovna telad minimum deset komada, na godišnjem nivou. Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici su 1.000 tovnih prasadi na godišnjem nivou, odnosno 100 teladi.

Vlada Republike Srbije prethodno je usvojila zaključak o otkupu više od gotovo 22.000 tona merkantilnog kukuruza domaćeg porekla iz roda 2016. i 2017. godine, u cilju pomoći primarnim poljoprivrednim proizvođačima u saniranju posledica suše.

Podsećamo da je pored otkupa merkantilnog kukuruza, upravo u cilju saniranja posledica suše iz 2017. godine i dodatne podrške poljoprivrednim proizvođačima, do sada obezbeđena i zamena semenske pšenice za merkantilnu. Takođe, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede produžilo je i rok važenja konkursa po osnovu Pravilnika o kreditnoj podršci na osnovu koga su obezbeđeni krediti sa subvencionisanim kamatama od 1 do 3 odsto.

Izvor: Agrosmart
Foto: Agrosmart

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*