Kome i koliko podsticaja u 2017?

Uredbom Vlade Srbije za direktnu isplatu podsticaja u poljoprivredi iz državnog budžeta biće izdvojeno 18,67 milijardi dinara.

Vlada Srbije donela je Uredbu prema kojoj će za direktnu isplatu subvencija u poljoprivredi biti izdvojeno 18,67 milijardi dinara. Kako prenosi Dnevnik premija za mleko u 2017. godini ostaće 7 dinara po litru, dok će podsticaji za biljnu proizvodnju od 2.000 dinara po hektaru plus još 2.000 dinara za regresirano gorivo i ove godine ostati nepromenjeni. Prema ovoj uredbi najviše novca dobiće stočari. Novina je i ta da će po prvi put podsticaje dobiti mladi poljoprivrednici iz ruralnih područja.
3,4 milijarde dinara za premije u mlekarstvu
Uredbom srpske vlade predviđeno je da se od ukupnog iznosa subvencija, za premije u mlekarstvu izdvoji 3,4 milijarde dinara. Kako je predviđeno 3,68 milijardi biće opredeljeno za subvencionisanje biljne proizvodnje, dok će za podsticaje za govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, živinarstvo, kao i za ribarstvo biti izdvojeno 5,2 milijarde dinara. Tov junadi, svinja i jagnjadi u 2017. godini biće subvencionisan sa 1,3 milijarde dinara.
Za nabavku košnica 400 miliona dinara
Za krave dojilje podsticaji će iznositi 20 miliona, a za pčelinje košnice 400 miliona dinara. 25 miliona biće opredeljeno za proizvodnju konzumne ribe, a za uzgoj teladi biće dato 604,7 miliona dinara. Troškovi nabavke đubriva biće regresirani sa 3,86 miliona dinara, dok će za regresiranje troškova za skladištenje u javnim skladištima biti izdvojeno 453.000 dinara.
Podsticaji za priplodna grla govedarstvu 25.000, a u svinjarstvu 10.000 dinara po grlu
Od ukupne svote za direktne podsticaje u poljoprivredi u 2017. godini, pojedinci će od države za pripolodne mlečne krave dobiti podsticaje u iznosu 25.000 dinara po grlu. Isto toliko biće opredeljeno za tovne krave i bikove. Za priplodna grla u kozarstvu i ovčarstvu podsticaju su 7.000 dinara po grlu, dok će u svinjarstvu za tu namenu biti izdvojeno 10.000 dinara. Kada je reč o živinarstvu podsticaji se u zavisnosti od tipa (lak ili težak tip kokošaka) kreću od 60 – 100 dinara po komadu, dok će za ćurke oni iznositi 300 dinara. Za ribarstvo, tačnije za kvalitetne matice šarana i pastrmke, podsticaji su 500 dinara po komadu.
Za regresiranje đubriva 2.000 dinara po hektaru
Kada je reč o subvencijama koje je država opredelila za razvoj stočarstva, za tov jundadi podsticaji iznose 10.000 po grlu, dok će za jagnjad i jarad biti izdvojeno 2.000 po grlu. Za svinjarstvo subvencije su 1.000 dinara po grlu, a za krave dojilje 20.000 dinara po grlu. Podsticaji po košnici biće 720 dinara, a za proizvodnju konzumne ribe (šarana i pastrmke) 10 dinara po kilogramu, dok je za uzgoj teladi namenjeno 5.000 dinara po grlu. Đubrivo će biti regresirano sa 2.000 dinara po hektaru, a za čuvanje u javnim skladištima država će pokriti 40% troškova.
Za nove voćnjake, vinograde i površine pod hmeljom 150 miliona dinara
Uredbom Vlade Srbije će za ruralni razvoj biti izdvojeno 2,84 miliona dinara, od toga će na investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstva otići 1,46 milijardi dinara. Podizanje novih voćnjaka, vinograda i zasada hmelja biće subvencionisano sa 150 miliona dinara, dok će za unapređnje primarne poljoprivredne proizvodnje biti opredeljeno 1,31 milion dinara. Taj iznos biće raspoređen za nabavku novih traktora i drugih mašina i opreme, kao i za izgradnju i opremanje poljoprivrednih objekata.
Za IPARD 250 miliona, a za kreditiranje 670 miliona dinara
Pomenutom uredbom je takođe utvrđeno da se za kreditiranje u poljoprivredi obezbedi 670 miliona dinara, a da se za realizaciju pripremnih aktivnosti za IPARD izdvoji 250 miliona dinara. Za podršku unapređenja kvaliteta proizvodnje vina i rakije, kao i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda biće dato 3 miliona dinara, dok će za nabavku opreme u sektoru voća, povrća, grožđa, mesa i mleka biti izdvojeno 170 miliona. Na kraju treba pomenuti i to da je za regresiranje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja vlada iz budžeta opredelila 450 miliona dinara.

Izvor: Dnevnik.rs

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*