Embriotransfer poboljšava tovno govedarstvo Srbije

U tovnom govedarstvu Srbije napravljen je značajan iskorak od kog bi do kraja godine mogli da imaju korist proizvođači, s obzirom na to da je posle gotovo tri decenije počeo da se primenjuje embriotransfer. To je tehnološki postupak kod kog se embrion, formiran od roditelja sa visokim genetskim potencijalom iz ženskog grla (donora) vadi, a potom ubacuje u grlo primaoca, takozvanu “surogat” majku. Na taj način praktično bilo koja krava, bez obzira na osobine, na svet može da donese tele vrhunske genetike.

Embriotransfer omogućuje da krave, koje u proseku u našim uslovima imaju pet do šest telenja tokom života, ovom tehnologijom daju i do 30 visokokvalitetnih teladi. Kada metoda zaživi i počne da se primenjuje na farmama, u Srbiji će se uzgajati grla tovne rase “limuzin”, koja ima odline tovne i klanine osobine. Na ovaj način i količina govedine koju Srbija može da izveze u EU, a koja je trenutno svega 10 odsto od maksimalne kvote, može da bude značajno povećana.

Embriotransfer, koji je posle dužeg vremena počeo da se praktikuje u našoj zemlji, je deo projekta novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, Departmana za stočarstvo.

– Do kraja godine planira se odabir gazdinstava koja ispunjavaju zoohigijenske i zootehnike uslove uzgoja goveda, a nalaze se pod kontrolom neke odgajivačke organizacije – rekao je profesor govedarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, dr Denis Kučević. – Oni koji žele da sarađuju na projektu embriotransfera, obavezno će morati da potpišu ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji sa Fakultetom, a ključne obaveze će biti da grla ne mogu da odu na klanje ili da se otuđe u narednih pet godina. Cilj nam je se stvore kvalitetna priplodna tovna grla, takozvani nukleusi, koji će se dalje koristiti za reprodukciju i širenje najboljih genetskih komponenti u populaciju tovnih goveda.

Embrioni koji su trenutno u opticaju su poklon iz Slovačke, dar Petera Kamaraša. Jedna od farmi koja je zainteresovana za saradnju u vezi s embriotransferom je AD “Napredak” iz Stare Pazove, koja posluje u sklopu “Delta agrara”. Njihovi veterinari su nedavno imali praktičnu obuku, kada je tehnološki postupak, na pomenutoj farmi muznih krava, pokazao gost iz Slovake, dr Peter Česnak.

 

D. Knežić

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*