Dugoročni krediti za poljoprivredna gazdinstva

Šest kreditnih linija namenjenih poljoprivrednim gazdinstvima raspisao je Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Za kreditne linije može se konkurisati do kraja godine, zaključno sa 31. 12. 2019.

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLjOPRIVREDU 

Osnovni cilj odobravanja kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Ko ima pravo da učestvuje na Konkursu?

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Namena sredstava za dugoročne kredite 

Kredite će Razvojni fond APV dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:

– nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije

– nabavke opreme za poljoprivrednu proizvodnju

– nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, osnovnog stada i matičnog jata

– nabavke pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo

– nabavke sadnica i sadnog materijala voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima

– nabavke protivgradnih mreža sa naslonom i mreža za zasenčavanje

– nabavke plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor

– izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje

– nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda

– kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta, hladnjača i kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda

– kupovine, izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje. 

USLOVI KREDITIRANjA

  • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 do 100.000.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.
  • Primena valutne klauzule: srednji kurs evra NBS;  kamatna stopa (godišnja): sa garancijom sa hipotekom 1% 2% III, IV 2% 3% I, II
  • Kamatna stopa Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine, prema grupi razvijenosti
  • Sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava). Učešće se obezbeđuje uplatom pre realizacije kredita. Kao učešće, mogu se priznati ulaganja u okviru investicije koja se kreditira izvršena u poslednjih godinu dana od dana podnošenja zahteva za kredit;
  • rok vraćanja kredita: do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period;
  • grejs period: do 24 meseca. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope;
  • anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
  • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa za korisnika kredita iznosi 246,00 dinara. 

Sve informacije o ovom i ostalim konkursima Razvojnog fonda APV OVDE 

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem na: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve:

021/454-334;

021/300-4935;

021/450-698;

021/450-702;

021/6351-014.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*